Ogólnopolskie telefony zaufania

Ogólnopolskie telefony zaufania


0 801 12 00 02 – Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie
telefon czynny: od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00, w niedzielę w godzinach 10.00-22.00. Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora.
0 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15-20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
0 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy. Telefon jest czynny codziennie w godz. 16-21, z wyjątkiem świąt państwowych.