Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy

Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21
– Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21
– Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 51, tel. 82 572 72 09, tel. alarmowy 997
– Sąd Rejonowy we Włodawie – ul. Sejmowa 7, tel. 82 572 11 15
– I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich we Włodawie – ul. Kościelna 7, tel. 82 572 15 13
– Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 24 54
– Prokuratura Rejonowa we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 12 11
– Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włodawie „AGAPE” / Filia we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 815 343 887, 782 515 474, wsparcie psychologiczne, prawne i materialne, zapisy tel. poniedziałek – piątek 8:00-19:00
– Starostwo Powiatowe we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 24, pok. 216, zapisy tel. 82 572 15 10 wew. 114, nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje, poniedziałek – piątek 8:00 -15:00
– Centrum Psychologii i Psychoterapii dla dzieci i młodzieży „Euro – Medica”/Filia we Włodawie – ul. Trębacka 3, tel. 519 059 242, poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
– Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie – ul. Szkolna 7, budynek PG1, sala nr. 43, psycholog – środy 16:00-18:00 prawnik – czwartki 16:00- 18:00