POMOC OSOBOM BEZDOMNYM

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom pozbawionym schronienia, apeluję do Państwa o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie bezdomnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Szczególnie w okresie jesienno-zimowym proszę o przekazanie informacji o pobycie osób w miejscach niedostosowanych do zamieszkania (klatki schodowe, ogródki działkowe, pustostany) do pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Policji lub Straży Miejskiej we Włodawie.

Jednocześnie informuję, że tut. Ośrodek w ramach zapewnienia schronienia i ciepłego posiłku osobom pozbawionym schronienia podpisał porozumienie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Chełmie.

Poniżej aktualny wykaz placówek, w których można uzyskać informacje o możliwościach otrzymania wsparcia.


    Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

       /-/ Anna Borkowska-Łuć

Link do strony Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego: 
www.lublin.uw.gov.pl/wsparcie-osób-bezdomnych


Instytucje publiczne udzielające pomocy

1. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
    Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
    ul. Wołyńska 69
    22-100 Chełm
    tel. (82) 563-01-12

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
    Al. J. Piłsudskiego 41
    22-200 Włodawa
    tel. (82) 572-13-21

3. Straż Miejska we Włodawie
    Al. J. Piłsudskiego 41
    tel. (82) 572-10-01

4. Komenda Powiatowa Policji we Włodawie
    Al. J. Piłsudskiego 51
    tel. (47) 813-22-09 (dyżurny)

5. Pogotowie Ratunkowe we Włodawie
    Al. J. Piłsudskiego 64
    tel. (82) 572-50-33
    tel. 112