• Kampania społeczna „STOP Przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu” pod Honorowym Patronatem RPO

  Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem kampanię społeczną „STOP Przemocy! #przyjaźniedlaautyzmu” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu 2 kwietnia. Inicjatorami i organizatorami wydarzenia są samorzeczniczki i samorzecznicy zrzeszeni w Klubie Świadomej Młodzieży (KŚM) Fundacji AutismTeam, Zespół Edukacja Włączająca Inicjatywy „Nasz Rzecznik” oraz koalicja organizacji partnerskich.

  Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. W tegorocznej kampanii organizatorzy będą skupiać się na szeroko rozumianej przemocy, której doświadczają osoby w spektrum autyzmu i współodczuwają ich bliscy.

  Podobnie jak w ubiegłych latach, w ramach kampanii zaprezentowane zostaną osobiste doświadczenia osób w spektrum i ich rodzin, a także postulaty młodych samorzeczniczek i samorzeczników z Klubów Świadomej Młodzieży.

 • „16 dni przeciw przemocy”

  2021 Kampania 16 DNI Przeciw przemocy ze wzglO Kampanii

  16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

  Skąd daty trwania Kampanii (25.11–10.12)?

  Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

  W obrębie tych 16 dni mieści się także m.in. 1 grudnia, światowy Dzień AIDS, oraz 6 grudnia, rocznica masakry w Montrealu. Poczytaj więcej o kluczowych datach Kampanii.

  Czemu służy Kampania?

  Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:

  – rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
  – wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
  – budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
  – zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
  – wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
  – tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.

  Temat przewodni Kampanii

  Co roku Center for Women’s Global Leadership w porozumieniu z rzeczniczkami praw kobiet na całym świecie ustala temat kampanii i stara się go jak najszerzej propagować.

  Przejdź do listy tematów dotychczasowych Kampanii.

  Jak mogę się włączyć?

  Istnieje wiele sposobów włączenia się w kampanię 16 Dni. Jako jednostka możesz włączyć w działania organizacji studenckiej, lokalnej, krajowej czy międzynarodowej i wspomagać organizowanie kampanii 16 dni lub też działać na własną rękę. Jeśli jesteś członkinią/członkiem organizacji czy instytucji możesz zaznajomić współpracowników/ce z celami kampanii i zachęcać ich do udziału i wsparcia. Możesz uczestniczyć w kampanii:

  – upowszechniając w swojej społeczności informacje o przemocy wobec kobiet poprzez organizowanie wszelkiego rodzaju zdarzeń, ulotki, plakat, spotkania, wykłady;
  – organizując trybunał, panel, warsztat, festiwal filmowy itp., koncentrujący się na problemach związanych z przemocą wobec kobiet;
  – przekazując wyrazy poparcia i solidarności osobom i organizacjom uczestniczącym w kampanii 16 dni.
  Więcej informacji na temat możliwości włączenia się znajdziesz w Przewodniku dla nowych działaczy/działaczek, chcących zaangażować się w Kampanię.

  Zapraszamy do współpracy: e-mail: 16dni@autonomia.org.pl

 • Twój Parasol

  „Twój Parasol” – aplikacja umożliwiająca uzyskanie wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie

  Twój Parasol to bezpłatna aplikacja mobilna dzięki której osoby narażone na sytuacje związane z przemocą w rodzinie mogą uzyskać wsparcie i potrzebne informacje.
  Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym. W celu zapewnienia dyskrecji użytkowania aplikacji – oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji.
  Informacje o aplikacji dostępne na stronie internetowej https://twojparasol.com/