ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA

W strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie działa Świetlica Środowiskowa będąca placówką wsparcia dziennego.

Celem ww. placówki jest wpieranie rodziny poprzez objecie dziecka opieką i wychowaniem. Placówka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Placówka wsparcia dziennego zapewnia dzieciom:
‒ opiekę i wychowanie;
‒ pomoc w nauce;
‒ organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Ważne:
Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.

Osoba do kontaktu:
Marta Guczko – kierownik Świetlicy Środowiskowej we Włodawie
tel. 082/ 57 25 505

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

      /-/ Anna Borkowska-Łuć

Więcej informacji na stronie:

https://www.facebook.com/swietlica.srodowiskowa.56
https://swietlica-wlodawa.blogi.pl/