• NOWE WNIOSKI O ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

  Informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało wzór wniosków o świadczenie pielęgnacyjne na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r. oraz na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.

  W załączeniu wnioski do pobrania:

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowiązujących do 31 grudnia 2023 r..pdf

  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadach obowizujących od 1 stycznia 2024 r.pdf

  Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielegnacyjnego na zasadach obowiązujących od 1 stycznia 2024 r.pdf

 • Spotkanie opłatkowe 2023 r.

  Tradycyjne, przedświąteczne spotkanie wigilijne zorganizowano w niedziele 17 grudnia br., w kaplicy pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie.

  Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem  mieszkańców naszego miasta. Miejska wigilia rozpoczęła się koncertem kolęd w wykonaniu  młodych artystów z miejskich szkół i przedszkoli, w tym będących wychowankami Świetlicy Środowiskowej działającej w strukturach Ośrodka.

  Najmłodsi otrzymali upominki od samego Świętego Mikołaja. Mieszkańcy mieli okazję do skosztowania pysznych tradycyjnych potraw.
  Świąteczna atmosfera, życzenia, opłatek, wspólne kolędowanie, uściski dłoni i serdeczne uśmiechy na długo pozostaną w naszej pamięci.

  e
 • Ogłoszenie o naborze do Klubu „Senior+” we Włodawie

    

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
  ogłasza nabór uczestników do Klubu „Senior+” we Włodawie,

  al. Józefa Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa

  Jeżeli jesteś:
  ‒    mieszkańcem gminy miejskiej Włodawa,
  ‒    osobą nieaktywną zawodowo, która ukończyła 60lat,
  ‒    chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  ‒    chcesz pomóc sobie i innym,

  ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” we Włodawie !!!

  Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
  ‒    zajęcia o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, towarzyskim, aktywności ruchowej,
  ‒    możliwość wzięcia udziału w rozwijaniu swoich pasji i umiejętności, a także w rozwoju ruchu samopomocy na rzecz osób potrzebujących w tym seniorów,
  ‒    i wiele innych zajęć.

  Pierwszeństwo udziału w Klubie „Senior+” we Włodawie mają:
  ‒    osoby niepełnosprawne,
  ‒    osoby z dochodem nieprzekraczającym 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  ‒    osoby, które nie korzystają z innego instytucjonalnego wsparcia,
  ‒    osoby samotnie zamieszkujące.
  Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” we Włodawie są zobowiązane do uzupełnienia i przedłożenia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie stosownych dokumentów.
  Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.