Podstawa prawna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie jest wyodrębnioną, budżetową jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Włodawa, utworzoną Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej Nr X/50/90 z dnia 25 kwietnia 1990 roku w sprawie w sprawie celowości utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, dla realizacji zadań pomocy społecznej na obszarze gminy.