Aktualności

INFORMUJEMY
O ZMIANACH W FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM W NOWYM OKRESIE ŚWIADCZENIOWYM 2020/2021


   Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w okresie świadczeniowym trwającym od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r., jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.
W okresie świadczeniowym 2020/2021 trwającym od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r. prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie ustalane na podstawie dochodów z 2019 r., z uwzględnieniem zmian w sytuacji dochodowej rodziny.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.
W przypadku, gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej zgodnie z wyżej przedstawionym sposobem wyliczenia jest niższa, niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020/2021 można składać drogą elektroniczną za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia od dnia 01.07.2020.
Wnioski w wersji tradycyjnej (papierowej) można pobierać i składać od dnia 01.08.2020 r.

20200706 075447 1

KOMUNIKAT

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że obsługa interesantów Ośrodka jest prowadzona w punkcie usytuowanym w Urzędzie Miejskim we Włodawie – wejście od strony Banku PKO BP, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników, zachęcamy do załatwiania spraw:
- telefonicznie lub za pomocą faksu,
- z wykorzystaniem poczty elektronicznej
- za pomocą skrzynki e-PUAP,
- za pośrednictwem operatora pocztowego.
Nr telefonów, faksu oraz skrzynki pocztowej dostępne są na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.wlodawa.eu

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że wypłata stypendiów szkolnych należnych za okres od stycznia do czerwca 2020 r. nastąpi w dniu 25 czerwca 2020 r.

Jesteś tutaj: Strona główna