Aktualności

zostan rodzina zastepcza

W dniu 25 listopada 2022 r. Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie odebrali z rąk Wojewody Lubelskiego wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. Pochwałę otrzymali pracownicy socjalni, asystent rodziny i wychowawcy świetlicy środowiskowej.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Link do akcji: http://kampania16dni.pl/o-kampanii/kluczowe-daty/

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom pozbawionym schronienia, apeluję do Państwa o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie bezdomnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie współpracuje z rodzinami wspierającymi, których zadaniem jest niesienie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Świetlica Środowiskowa we Włodawie we współpracy z Włodawskim Towarzystwem Przyjaciół Chorych Hospicjum, po raz drugi włączyła się do Ogólnopolskiej Kampanii „Pola Nadziei”, która ma na celu szerzenie idei opieki hospicyjnej wśród dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla organizacji, które tę opiekę zapewniają.

W dniu 6 października 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej we Włodawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji, instytucji i służb z terenu naszego miasta, działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

Wolontariusz Roku Korpus Solidarności

Jesteś tutaj: Strona główna