• Ogólnopolskie telefony zaufania

  Ogólnopolskie telefony zaufania


  0 801 12 00 02 – Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie
  telefon czynny: od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00, w niedzielę w godzinach 10.00-22.00. Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora.
  0 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15-20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.
  116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
  0 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania – telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy. Telefon jest czynny codziennie w godz. 16-21, z wyjątkiem świąt państwowych.

 • Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy

  Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy

  – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21
  – Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21
  – Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 51, tel. 82 572 72 09, tel. alarmowy 997
  – Sąd Rejonowy we Włodawie – ul. Sejmowa 7, tel. 82 572 11 15
  – I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich we Włodawie – ul. Kościelna 7, tel. 82 572 15 13
  – Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 24 54
  – Prokuratura Rejonowa we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 12 11
  – Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 815 343 887, 782 515 474, porady prawne i psychologiczne, poniedziałek 12:00-17:00 i piątek 9:00-14:00
  – Starostwo Powiatowe we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 24, pok. 216, zapisy tel. 82 572 15 10 wew. 114, nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje, poniedziałek – piątek 8:00 -15:00
  – Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” / Filia we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 81 534 38 87, 782 515 474, wsparcie psychologiczne, prawne i materialne, zapisy tel. poniedziałek – piątek 8:00-19:00
  – Centrum Psychologii i Psychoterapii dla dzieci i młodzieży „Euro – Medica”/Filia we Włodawie – ul. Trębacka 3, tel. 519 059 242, poniedziałek – piątek 9:00 – 18:00
  – Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie – ul. Szkolna 7, budynek PG1, sala nr. 43, psycholog – środy 16:00-18:00 prawnik – czwartki 16:00- 18:00

 • Paczki żywnościowe dla potrzebujących

  Dzięki wsparciu Parafii św. Ludwika we Włodawie Podopieczni naszego Ośrodka otrzymali paczki żywnościowe, które zostały im przekazane przy okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

  Serdecznie dziękujemy Ojcu Przeorowi Markowi Nowackiemu za współpracę z naszym Ośrodkiem. Podziękowania przekazujemy również Parafianom, ponieważ dzięki ich ofiarności zorganizowano pomoc.

 • „Cyberbezpieczeństwo seniorów” – relacja

  „Cyberbezpieczeństwo seniorów” to tytuł pierwszego spotkania projektu profilaktycznego „BEZPIECZNY SENIOR – OCHRONA I WSPARCIE SENIORA W WALCE Z ZAGROŻENIAMI”. Wykład poprowadził p. Jarosław Bareja – informatyk, administrator sieci komputerowej lokalnego operatora telekomunikacyjnego, redaktor prowadzący włodawski portal internetowy pod adresem www.elbi.pl. Poprzez edukację pragniemy podnieść świadomość osób starszych na temat zagrożeń związanych m.in. z przestępczością, patologiami w cyberprzestrzeni oraz wykształcić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Projekt dofinansowany jest z Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie.