Aktualności

   W godzinach wieczornych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie dotarł transport w postaci produktów, słodyczy oraz żywności dla dzieci. Pomoc została zorganizowana przy udziale Wsparcia Ratowników Warszawa, Fundacji Wsparcia Ratownictwa RK. Udzielona pomoc trafiła do osób starszych, niepełnosprawnych, do rodzin z dziećmi, do dzieci z pieczy zastępczej oraz obywateli Ukrainy (osób dorosłych, dzieci).
   Cieszy nas ta współpraca, bo razem możemy więcej, razem pomaga się lepiej a cel jest wspólny: zapewnić wsparcie potrzebującym.

   Niezapomniana atmosfera, serdeczne życzenia, wspólne śpiewanie bożonarodzeniowych pieśni i koncert kolęd towarzyszyły Miejskiej Wigilii we Włodawie w kaplicy Św. Józefa przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w niedzielę 18 grudnia 2022r.
Licznie zgromadzeni mieszkańcy mieli okazję złożyć sobie życzenia, skosztować wigilijnych potraw. Był też obecny Mikołaj z prezentami dla najmłodszych mieszkańców Włodawy.

   W dniu 30.11.2022r W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie miało miejsce spotkanie obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie tut. Gminy z przedstawicielami Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu zapomóg pieniężnych uchodźcom z Ukrainy, których powrót do domów rodzinnych miast jest w ciąż niemożliwy. Otrzymana pomoc pomoże sfinansować min. Wynajęcie mieszkania oraz zabezpieczyć podstawowe potrzeby uchodźców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

   W środę 30.11.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie dzieci z Ukrainy, wzięły udział w widowisku z udziałem artystów z Hiszpańskiej Grupy Clowns Without Borders.

zostan rodzina zastepcza

W dniu 25 listopada 2022 r. Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie odebrali z rąk Wojewody Lubelskiego wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. Pochwałę otrzymali pracownicy socjalni, asystent rodziny i wychowawcy świetlicy środowiskowej.

Jesteś tutaj: Strona główna