Aktualności

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że obsługa interesantów Ośrodka jest prowadzona w punkcie usytuowanym w Urzędzie Miejskim we Włodawie – wejście od strony dziedzińca, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Jednocześnie, w trosce o bezpieczeństwo Państwa jak i pracowników, zachęcamy do załatwiania spraw:
- telefonicznie lub za pomocą faksu,
- z wykorzystaniem poczty elektronicznej
- za pomocą skrzynki e-PUAP,
- za pośrednictwem operatora pocztowego.
Nr telefonów, faksu oraz skrzynki pocztowej dostępne są na stronie internetowej Ośrodka: www.mops.wlodawa.eu

Każda osoba poddana izolacji z powodu COVID-19, nadzorowi epidemiologicznemu i kwarantannie na terenie województwa lubelskiego ma możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego.

Osoby zamieszkałe na terenie powiatu włodawskiego mogą uzyskać wsparcie psychologiczne następujących instytucji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zawiadamia, iż pierwszy termin wypłat świadczeń przyznanych przez tut. Ośrodek za miesiąc KWIECIEŃ nastąpi w dniu
9 kwietnia 2020r.

UWAGA! Odbiór świadczeń w kasie banku dla osób w wieku 65+ w godzinach
od 10:00 -12:00.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie ogłasza zamówienie na usługi społeczne pn.: Świadczenie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej na potrzeby mieszkańców gminy miejskiej Włodawa.

Dyrektor i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
składają serdeczne podziękowania

Jesteś tutaj: Strona główna