• „KONWENCJA W OGRODZIE”

    12 czerwca 2024 r. nawet ptaki słuchały, co do powiedzenia mają osoby z niepełnosprawnością. W pięknym ogrodzie, Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie zorganizował spotkanie otwarte dla lokalnej społeczności, podczas której osoby z niepełnosprawnością opowiedziały o swoich prawach i potrzebach. 

    Rozmawialiśmy o godności, szacunku i prawie do niezależnego życia. Konwencja  o Prawach Osób z Niepełnosprawnością to jeden z najważniejszych dokumentów międzynarodowych, który powinniśmy znać, stosować i przypominać, bo życie i rutyna wykonywanych prac gubi nas i zaciera autonomię osób z niepełnosprawnością.

    Podczas spotkania poruszono temat aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników Warsztatu oraz roli drugiego człowieka w życiu osób z niepełnosprawnością, roli terapeutów i ośrodków typu WTZ. Nie zabrakło sztuki i poczęstunku. Cała organizacja spotkania była formą terapii i integracji społecznej.

    Tego dnia uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej mogli głośno i otwarcie porozmawiać z gośćmi, z  reprezentantami Rady Powiatu we Włodawie, Rady Miejskiej we Włodawie, z osobami reprezentującymi instytucje pomocowe, przyjaciółmi oraz wszystkimi, dla których los osób z niepełnosprawnością nie jest obcy. Zaszczyciła nas również Pani Maria Pietrusza-Budzyńska z Teatroterapii Lubelskiej. Warto uczyć się od mistrzów!

    Spotkanie było okazją do prezentacji działań, które zostały podjęte w WTZ, aby podnieść jakość pracy i usług terapeutycznych. Warsztat Terapii Zajęciowej we Włodawie przeszedł proces Standaryzacji funkcjonowania WTZ, dzięki czemu zarówno pracownicy, jak i uczestnicy mogą czuć się silniejsi i bezpieczniejsi. Przed nami  dostosowanie budynku, aby stało się miejscem w pełni dostępnym dla osób ze specjalnymi potrzebami. Pamiętajmy – osoby z niepełnosprawnością są wśród nas i są częścią naszej społeczności, kończąc zaakcentowała Pani Jolanta Madej Kierownik WTZ we Włodawie.