Aktualności

Wolontariusz Roku Korpus Solidarności

Działająca przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA cieszy się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży. Wszystko za sprawą ciekawej oferty wakacyjnej. Poza zajęciami artystycznymi, sportowymi i edukacyjnymi, w programie przewidziano m.in. rajdy rowerowe, wycieczkę do Podziemi Kredowych w Chełmie, w tym przejazd szynobusem, warsztaty w Krainie Rumianku w Hołownie oraz Piknik Rodzinny.

POPŻ

W ramach projektu #PomocUkrainie realizowanego przez Wsparcie Ratowników Warszawa, do uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Włodawy trafiła pomoc żywnościowa.
W dystrybucję pomocy na terenie naszego miasta włączyli się przedstawiciele Urzędu Miejskiego we Włodawie, Straży Pożarnej we Włodawie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie oraz Wolontariusze.
Wszystkim Państwu dziękuję za okazane wsparcie!

 

     Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie
       /-/ Anna Borkowska-Łuć


Program osłonowy Gminy Miejskiej Włodawa „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, zwany dalej „Programem”, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.), zgodnie, z którym do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Муніципальний центр соціального захисту у Влодаві повідомляє, що виплата одноразової грошової допомоги громадянам України (300 злотих) розпочалася з 14 квітня 2022 року.

Особи, які не вказали у заяві номер банківського рахунку, зобов’язані забрати зазначену вище допомогу в касі Bank Pekao S.A. у Влодаві за адресою: Al.  J. Piłsudskiego 47 - до 30 квітня 2022 року.

Виплата допомоги стосується заяв поданих до Центру у березні 2022 року.

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej we Włodawie informuje, że wypłata dodatku osłonowego z wniosków złożonych w styczniu 2022 r. nastąpi do dnia 31 marca 2022 r.

Osoby nieposiadające konta bankowego przyznane dodatki powinny odebrać w kasie Banku Pekao S.A. we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 47 do dnia 31 marca 2022 r.

Jesteś tutaj: Strona główna