Aktualności

   W dniu 30.11.2022r W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie miało miejsce spotkanie obywateli Ukrainy zamieszkujących na terenie tut. Gminy z przedstawicielami Fundacji Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM). Spotkanie odbyło się w ramach realizacji programu zapomóg pieniężnych uchodźcom z Ukrainy, których powrót do domów rodzinnych miast jest w ciąż niemożliwy. Otrzymana pomoc pomoże sfinansować min. Wynajęcie mieszkania oraz zabezpieczyć podstawowe potrzeby uchodźców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

   W środę 30.11.2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta we Włodawie dzieci z Ukrainy, wzięły udział w widowisku z udziałem artystów z Hiszpańskiej Grupy Clowns Without Borders.

zostan rodzina zastepcza

W dniu 25 listopada 2022 r. Dyrektor i Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie odebrali z rąk Wojewody Lubelskiego wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej. Pochwałę otrzymali pracownicy socjalni, asystent rodziny i wychowawcy świetlicy środowiskowej.

16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Center for Women’s Global Leadership i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Link do akcji: http://kampania16dni.pl/o-kampanii/kluczowe-daty/

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osobom pozbawionym schronienia, apeluję do Państwa o zwrócenie uwagi na sytuację osób wymagających pomocy, szczególnie bezdomnych, starszych, samotnych i niepełnosprawnych przebywających w miejscach zagrażających ich zdrowiu i życiu.

Jesteś tutaj: Strona główna