Aktualności

komunikat1Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie apeluje o rozważenie możliwości telefonicznej lub internetowej komunikacji z MOPS we Włodawie, jeśli nie ma potrzeby osobistej wizyty w celu załatwienia spraw urzędowych. Prośba jest szczególnie skierowana do osób, które wykazują oznaki choroby lub w ostatnim czasie wróciły z Włoch, Niemiec lub Wielkiej Brytanii, a także miały osobisty kontakt z osobami, które przebywały zagranicą.

Prosimy o kontakt telefoniczny:
82 5721-321
82 5722-301
lub mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości poniżej 30.000 euro.

Rodziny wspierające

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.
   Poszukujemy rodzin, które bezinteresownie będą chciały pomagać innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji przy współpracy z asystentem rodziny oraz pracownikiem socjalnym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że zasiłki stałe przekazywane na konta bankowe zostaną wypłacone do dnia 25-10-2019 r.

Zbliża się termin składania wniosków
na stypendia szkolne!

    Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Celem pomocy jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Ww. pomoc przyznawana jest w formie stypendium szkolnego i/lub zasiłku szkolnego.

Jesteś tutaj: Strona główna