Aktualności

Pliki do pobrania

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie  unieważnia postępowanie MOPS.271.2.2015.KZ ogłoszone dnia 12 lipca 2015 r.

Powodem unieważnienia postępowania jest brak ofert. Jednocześnie informujemy, że ogłoszenie na udzielenie zamówienia na realizację talonów żywnościowych dla podopiecznych MOPS we Włodawie zostanie ponownie ogłoszone.

Włodawa, 20-10-2015 r.

Pliki do pobrania

"Kromka chleba"

Nr sprawy: MOPS.271.1.2015.AS                                                                   Włodawa, dnia 24.08.2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii.

1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji poszczególnych zadań objętych zamówieniem następujące oferty:

Jesteś tutaj: Strona główna