Aktualności

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z realizacją talonów na zakup artykułów żywnościowych w placówkach handlowych zlokalizowanych na terenie miasta Włodawy, nr sprawy: MOPS.271.4.2016.KZ z dnia 05.12.2016 r.

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły 4 oferty, w tym trzy spełniające wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu. Wykaz ofert spełniających warunki postępowania przedstawia poniższa tabela.

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawców, którzy

złożyli oferty

Liczba

otrzymanych punktów

[ pkt]

1 Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o., 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 25 85 %
2

Firma Handlowo Produkcyjno Usługowa  „SLAWEX” Janusz Sławiński

22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 5

90 %
3

Firma Produkcyjno - Handlowa

Teresa i Henryk Siemiak Spółka Jawna

22-200 Włodawa, ul. Saska 5

100 %

Do realizacji wybrano ofertę, którą złożyła Firmę Produkcyjno - Handlowa Teresa i Henryk Siemiak, 22-200 Włodawa, ul. Saska 5 i która uzyskała 100 % punktów.

               Kierownik MOPS

Anna Borkowska - Łuć

Włodawa, 19-12-2016 r.

/… / Anna Borkowska - Łuć

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

we Włodawie

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

Dodatkowy dzień
22.12.2016 r. (Czwartek) w godz.
9.00 - 12.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2016, dla uprawnionych osób

- Fasola biała - 5 szt. 2,0 kg na osobę
- Powidła śliwkowe - 4 szt. 1,2 kg na osobę
- Jabłka - 20 kg (2 i 3 osoby w rodzinie)
- Jabłka - 40 kg (4 i więcej osób w rodzinie)
- Marchew - 20 kg (2 i 3 osoby w rodzinie)
- Marchew - 40 kg (4 i więcej osób w rodzinie)

UWAGA: ŻYWNOŚĆ DLA RODZIN ODBIERAJĄ OSOBY NA KTÓRE WYSTAWIANE BYŁY SKIEROWANIA Z MOPS I GOPS.

Pliki do pobrania:

Pliki do pobrania:

 

Jesteś tutaj: Strona główna