Klauzule informacyjne RODO

Klauzule informacyjne RODO

Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego
z Art. 13 RODO

 

Świadczenia rodzinne i wychowawcze:


Pomoc społeczna:

Stypendia:


Piecza zastępcza:


Świetlica Środowiskowa:


Program "Wspieraj Seniora":


Program "Asystent osoby niepełnosprawnej":