Projekt „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”

Wykaz telefonów kontaktowych

DYREKTOR OŚRODKA: Anna Borkowska-Łuć
tel. 507 049 188

ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA: Grażyna Nowak
tel. 786 907 147

KIEROWNIK DS. ORGANIZACYJNYCH: Zofia Kanarszczuk
tel. 575 010 074

PRACOWNICY SOCJALNI:

Marta Kowalska
tel. 575 011 054

Aleksandra Kurczuk
tel. 575 008 515

Wioletta Kuczyńska
tel. 575 011 148

Edyta Białasz
tel. 575 008 871

Elżbieta Lubańska
tel. 575 011 413

Katarzyna Mich
tel. 575 008 504

ASYSTENT RODZINY: Barbara Cisło-Kowalska
tel. 575 008 229