Informuję o zakończeniu naboru uczestników do Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023.

      /-/ Anna Borkowska-Łuć
   Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023
Wartość dofinansowania /całkowity koszt zadania: 82 824,00 zł