flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2022
Wartość dofinansowania/ całkowity koszt zadania: 68.544 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zakończył realizację Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Celem Programu było wsparcie członków rodziny lub opiekunów z terenu miasta Włodawa sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną w formie usługi opieki wytchnieniowej.

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2022
Wartość dofinansowania/ całkowity koszt zadania: 68.544 zł


   W związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej informuję, że dokonano naboru wykonawców usług opieki wytchnieniowej.

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022
Wartość dofinansowania /całkowity koszt zadania: 68.544 zł

   Gmina Miejska Włodawa przystąpiła do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Jesteś tutaj: Strona główna Program "Opieka wytchnieniowa"