W dniu 14 marca 2023 r. zakończono nabór uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego na terenie gminy miejskiej Włodawa.

Zgodnie z umową dot. realizacji ww. zadania, w Programie przewidziano udział 55 osób z niepełnosprawnością. Oznacza to, że każda kolejna osoba, która złożyła lub złoży Kartę zgłoszenia do Programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, zostanie wpisana na listę rezerwową.


       /-/ Anna Borkowska-Łuć
   Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023
Wartość dofinansowania / całkowity koszt zadania: 613 433,25 zł

Gmina Miejska Włodawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizatorem zadania na terenie gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.