Flagagodlo

 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zakończył realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Celem Programu było wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi asystenta.

Flagagodlo

    Gmina Miejska Włodawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym poprzez skorzystanie z usługi asystenta.