flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Wartość dofinansowania / całkowity koszt zadania: 673.567,00 zł

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zakończył realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Celem Programu było wprowadzenie usług asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

flaga godlo   
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Wartość dofinansowania / całkowity koszt zadania: 673.567,00 zł


   W związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej informuję, że dokonano naboru wykonawców usług asystenckich.

flaga godlo   
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022
Wartość dofinansowania / całkowity koszt zadania: 673.567,00 zł

Gmina Miejska Włodawa przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizatorem zadania na terenie gminy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie.

Cel Programu:
Wprowadzenie usług asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.