flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dot. zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci

Wartość dofinansowania w 2023 roku: 182.400 zł
Całkowita wartość zadania w 2023 roku: 228.000 zł