flaga godlo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu ” na lata 2019-2023

 

Wartość dofinansowania w 2022 r.: 164.000 zł
Całkowita wartość zadania w 2022 r.: 205.000 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dot. zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci

Wartość dofinansowania w 2022 roku: 180.000 zł
Całkowita wartość zadania w 2022 roku: 225.000 zł