DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Dot. zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci

Wartość dofinansowania w 2022 roku: 180.000 zł
Całkowita wartość zadania w 2022 roku: 225.000 zł