Pomoc żywnościowa (POPŻ)

Pomoc żywnościowa

Film informacyjny ws. PO PŻ 2014-2020.

 

Poslki Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Lublinie  i jednostki podległe z terenu województwa lubelskiego przekazują artykuły spożywcze w postaci paczek żywnościowych.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego - minimum kilka (tj. co najmniej trzy) rodzajów artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo, przy czym zestaw produktów dla 1 osoby w całym Programie 2016 powinien obejmować:

- makaron Jajeczny - 5 kg,
- ryż biały - 5 kg,
- herbatniki - 2 kg,
- ser podpuszczkowy dojrzewający - 2,4 kg,
- groszek z marchewką - 3,20 kg,
- mleko UHT - 9 litrów,
- fasola biała - 3,20 kg,
- koncentrat pomidorowy - 1,28 kg,
- powidła śliwkowe - 1,20 kg,
- gulasz wieprzowy z warzywami - 4,25 kg,
- filet z makreli w oleju - 1,36 kg,
- szynka drobiowa - 2,70 kg,
- cukier biały - 4 kg,
- olej rzepakowy - 4 litry
ŁĄCZNIE - 48,59 kg

Pomoc żywnosciowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2016

Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.

- 951,00 zł dla osoby samotnej
- 771,00 zł dla osoby w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Każda osoba, która spełnia kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej i działań towarzyszących musi przedłożyć skierowanie z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (załącznik nr 5 do wytycznych MRPiPS).

Osoby, które stwierdzą nieprawidłowości w realizacji programu pomocy żywnościowej mogą składaćskargi:

- w przypadku jednostek terenowych PKPS (tzw Organizacja Partnerska Lokalna) do Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie ul. Puchacza 8, 20-323 Lublin;
- w przypadku Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie (tzw Organizacja Partnerska Regionalna) do Rady Naczelnej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa;
- lub bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.