Pomoc żywnościowa (POPŻ)

ZMIANA KRYTERIÓW DOCHODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2022 r., rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296), wprowadzono zmiany kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Od stycznia 2022 r. z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
‒ 1.707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
‒ 1.320,00 PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa:
‒ bezdomni,
‒ niepełnosprawni,
‒ migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
‒ pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

      /-/ Anna Borkowska-Łuć


Wytyczne dot. działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 (PDF)
Zmiana wytycznych dot. działań realizowanych w ramach POPŻ 2014-2020 (PDF)
Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej (część A i B) - Podprogram 2021 (PDF)
Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej dla osób kwalifikowanych zdalnie (część A) - Podprogram 2021 (PDF)
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)

Informuję, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
wydają skierowania do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ – Podprogram 2021


   Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
‒ 1.542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
‒ 1.161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

   Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa:
‒ bezdomni,
‒ niepełnosprawni,
‒ migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
‒ pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

         /-/ Anna Borkowska-Łuć

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie
wydaje skierowania do pomocy żywnościowej w ramach POPŻ – Podprogram 2020


Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:
‒ 1.542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,
‒ 1.161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których skierowana jest pomoc żywnościowa:
‒ bezdomni,
‒ niepełnosprawni,
‒ migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),
‒ pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

 
Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc żywnościowa (POPŻ)