Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21.
- Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21.
- Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 51, tel. 82 572 72 09, tel. alarmowy 997.
- Sąd Rejonowy we Włodawie – ul. Sejmowa 7, tel. 82 572 11 15
- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich we Włodawie – ul. Kościelna 7, tel. 82 572 15 13
- Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 24 54.
- Prokuratura Rejonowa we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 12 11.
- Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej we Włodawie - ul. Szkolna 3 (Internat I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, pokój nr 2), tel. 600-781-263.
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - ul. Szkolna 7 – porady prawne w każdy czwartek od godz. 16:00 do godz.18:00, porady psychologiczne w każdą środę od godz. 16:00 do godz.18:00, tel. 82 572 39 45.
- Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej/Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włodawie – porady prawne i psychologiczne, ul. Kościelna 7, tel. 504-806-441 lub 504-806-438, kontakt osobisty w każdą środę od godz. 8:00 do godz.16:00.
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 66 (parter), 22-200 Włodawa, tel. 508-767-006