Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy

 

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie - Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21
- Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie - Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21
- Komenda Powiatowa Policji we Włodawie - Al. J. Piłsudskiego 51, tel. 82 572 72 09, tel. alarmowy 997
- Sąd Rejonowy we Włodawie - ul. Sejmowa 7, tel. 82 572 11 15
- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich we Włodawie - ul. Kościelna 7, tel. 82 572 15 13
- Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie - Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 24 54
- Prokuratura Rejonowa we Włodawie - Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 12 11
- Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włodawie - Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 815 343 887, 782 515 474, porady prawne i psychologiczne, poniedziałek 12:00-17:00 i piątek 9:00-14:00
- Starostwo Powiatowe we Włodawie - Al. J. Piłsudskiego 24, pok. 216, zapisy tel. 82 572 15 10 wew. 114, nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje, poniedziałek – piątek 8:00 -15:00
- Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE" / Filia we Włodawie - Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 81 534 38 87, 782 515 474, wsparcie psychologiczne, prawne i materialne, zapisy tel. poniedziałek – piątek 8:00-19:00
- Centrum Psychologii i Psychoterapii dla dzieci i młodzieży „Euro – Medica”/Filia we Włodawie - ul. Trębacka 3, tel. 519 059 242, poniedziałek - piątek 9:00 – 18:00
- Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości we Włodawie - ul. Szkolna 7, budynek PG1, sala nr. 43, psycholog – środy 16:00-18:00 prawnik – czwartki 16:00- 18:00