Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21.
- Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21.
- Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 51, tel. 82 572 72 09, tel. alarmowy 997.
- Sąd Rejonowy we Włodawie – ul. Sejmowa 7, tel. 82 572 11 15
- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich we Włodawie – ul. Kościelna 7, tel. 82 572 15 13
- Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 24 54.
- Prokuratura Rejonowa we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 12 11.
- Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej we Włodawie - ul. Szkolna 3 (Internat I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, pokój nr 2), tel. 600-781-263.
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - ul. Szkolna 7, sala nr 43 – porady prawne w każdy czwartek od godz. 16:00 do godz.18:00, porady psychologiczne w każdą środę od godz. 16:30 do godz.18:00, grupy terapeutyczne sobota godz. od godz. 12:00 do godz. 18:00, tel. 82 572 39 45.
- Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włodawie - Al. J. Piłsudskiego 41, 22-200 Włodawa, porady prawne i psychologiczne, poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 17:00 piątek od godz. 9:00 do godz. 14:00, tel. 815 343 887 lub tel. 782 515 474.
- Nieodpłatna pomoc prawna, porady obywatelskie, mediacje – Starostwo Powiatowe we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa, pok. 216, zapisy na darmowe porady pod numerem telefonu 85 572-15-10 wew. 114, poniedziałek – piątek: od godz. 8:00 do godz. 15:00.