Miejski Zespół Interdyscyplinarny

Instytucje i placówki

Instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy:

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 5721-321.
- Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 5721-321.
- Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 51, tel. 82 572-72-09, tel. alarmowy 997.
- Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 57 22 454.
- Prokuratura Rejonowa we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 12 11.
- Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej we Włodawie - ul. Partyzantów 13, tel. 82 572 36 08/ 600-781-263.
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – porady prawne w każdy czwartek od godz. 16:00 do godz.18:00.