Wykaz pracowników

Kierownik
Anna BORKOWSKA – ŁUĆ
tel.: 082 572 13 21  wew. 59
Nr pok.: 1

Zastępca Kierownika
Grażyna  NOWAK
Tel.: 082 572 13 21, 082 572 23 01   wew. 60
Nr pok.: 2

Główny Księgowy
Joanna BACZKOWSKA – HULANKA
Tel.: 082 572 13 21  wew. 56
Nr pok.: 3

Samodzielne stanowisko ds. księgowości i płac
Barbara  PAMULSKA
Tel.: 082 572 13 21  wew. 56
Nr pok.: 3

Samodzielne stanowisko ds. księgowości, rozliczeń funduszu alimentacyjnego, egzekucji świadczeń
Judyta FILIPOWICZ
Tel.: 082 572 13 21  wew. 57
Nr pok.: 3

Samodzielne stanowisko ds. administracyjno – kadrowych
Zofia  KANARSZCZUK
Tel.: 082 572 13 21  wew. 62
Nr pok.: 8

Samodzielne stanowisko ds. informatyzacji
Piotr  ZIŃCZUK
Tel.: 082 572 13 21  wew. 55
Nr pok.: 28

Zespół Świadczeń Rodzinnych i Świadczenia Wychowawczego
Bożena   SKULIMOWSKA
Agnieszka WOJTYNIAK
Aneta DEMCZUK
Wioletta KANIEWSKA
Tel.: 082 572 13 21  wew. 66, 64
Nr pok.: 4, 5

Stanowisko ds. Funduszu Alimentacyjnego
Wanda  ORZECHOWSKA
Tel.: 082 572 13 21  wew. 55
Nr pok.: 28

Stanowisko ds. Dodatków Mieszkaniowych
Magdalena SADURSKA
Tel.: 082 572 13 21 wew. 60
Nr pok.: 2

Radca Prawny
Zbigniew  ŻYWKO

Samodzielne stanowisko ds. Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
Patrycja  GIERASIMCZUK
Tel.: 082 572 13 21 wew. 62
Nr pok.: 8

Zespół Pracowników Socjalnych

Barbara KALISZUK
Edyta BIAŁASZ
Urszula KUBICKA
Tel.: 082 572 13 21  wew. 68
Nr pok.: 6

Danuta  JAMROZ
Maria  KAPAŁA
Katarzyna MICH

Tel.: 082 572 13 21  wew. 70
Nr pok.: 7

Wioletta  KUCZYŃSKA
Marta WITEK
Aleksandra KURCZUK
Tel.: 082 572 13 21  wew. 72
Nr pok.: 9

Asysten Rodziny
Barbara CISŁO – KOWALSKA
Tel.: 082 572 13 21 wew. 68
Nr pok.: 6 

Świetlica Środowiskowa
Alina  HANDOR
Agnieszka  SZYMAŃSKA
Tel.: 082 572 55 05
Siedziba: ul. Szkolna  7

Zespół Opiekunów Środowiskowych
Lidia CZUJ
Anna KOZŁOWSKA
Elżbieta LUBAŃSKA
Janina MARCZAK
Małgorzata OLEŚ
Sylwia KASPRZAK
Monika WASILEWSKA
Krystyna WULCZYŃSKA
Mirosława TEODOROWICZ

Goniec, sprzątaczka
Beata TRUMIŃSKA