DYREKTOR OŚRODKA: Anna Borkowska-Łuć
tel. 507 049 188

ZASTĘPCA DYREKTORA OŚRODKA: Grażyna Nowak
tel. 786 907 147

KIEROWNIK DS. ORGANIZACYJNYCH: Zofia Kanarszczuk
tel. 575 010 074

PRACOWNICY SOCJALNI:

Marta Kowalska
tel. 575 011 054

Aleksandra Kurczuk
tel. 575 008 515

Wioletta Kuczyńska
tel. 575 011 148

Edyta Białasz
tel. 575 008 871

Elżbieta Lubańska
tel. 575 011 413

Katarzyna Mich
tel. 575 008 504

ASYSTENT RODZINY: Barbara Cisło-Kowalska
tel. 575 008 229

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej MOPS we Włodawie.

• Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo
• część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: 82 5731-321

Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
• Adres: al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: 800 676 676
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Lokalizacja przy Al. J. Piłsudskiego 41 w budynku Urzedu Miasta we Włodawie.
Wejście od storny parkingu, nie jest ono przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych od strony Al. J Piłsudskiego. W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osoby niepełnosprawnej. Przed budynkiem znajduje się parking dla samochodów, na którym wyznaczono i oznakowano miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku Ośrodka nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Ośrodek nie dysponuje środkami umożliwiającymi elektroniczną komunikację z tłumaczem języka migowego. 

Ogólnopolskie telefony zaufania


- 0 801 12 00 02 – Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie
telefon czynny: od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00, w niedzielę w godzinach 10.00-22.00. Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora.
- 0 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15-20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.
- 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
- 0 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania – telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy. Telefon jest czynny codziennie w godz. 16-21, z wyjątkiem świąt państwowych.

Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21.
- Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21.
- Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 51, tel. 82 572 72 09, tel. alarmowy 997.
- Sąd Rejonowy we Włodawie – ul. Sejmowa 7, tel. 82 572 11 15
- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich we Włodawie – ul. Kościelna 7, tel. 82 572 15 13
- Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 24 54.
- Prokuratura Rejonowa we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 12 11.
- Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej we Włodawie - ul. Szkolna 3 (Internat I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, pokój nr 2), tel. 600-781-263.
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - ul. Szkolna 7 – porady prawne w każdy czwartek od godz. 16:00 do godz.18:00, porady psychologiczne w każdą środę od godz. 16:00 do godz.18:00, tel. 82 572 39 45.
- Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej/Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włodawie – porady prawne i psychologiczne, ul. Kościelna 7, tel. 504-806-441 lub 504-806-438, kontakt osobisty w każdą środę od godz. 8:00 do godz.16:00.
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 66 (parter), 22-200 Włodawa, tel. 508-767-006

Jesteś tutaj: Strona główna Informacje o jednostce Bez kategorii