Od dnia 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 2021, poz. 11).

Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć u pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za prowadzenie spraw dot. dodatków mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, czynnym dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.