Aktualności

Pliki do pobrania

Informujemy, że osoby mające utrudniony dostęp do bieżącej, ciepłej wody
mogą skorzystać nieodpłatnie z gorącej kąpieli w toalecie miejskiej
przy ul. Przechodniej we Włodawie,
w dniu 22 stycznia 2016 r. o godz. 16:00

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziała nia Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usług asystenta rodziny świadczonych w trybie umowy cywilno-prawnej, nr sprawy: MOPS.271.4.2015.KZ

Pliki do pobrania

Jesteś tutaj: Strona główna