Aktualności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zobowiązany ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, do realizacji zadań związanych ze wspieraniem rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zaprasza do otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Aktywizacja i Integracja klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie”.

 

Włodawa, 05. 03. 2019 r.

MOPS. 271. 4. 2019. GN

ZAPYTANIE O CENĘ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie poszukuje wykonawców specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w ramach których będą realizowane zajęcia w następujących formach:

  1. terapia ręki;
  2. dogoterapia.

27.02.2019 r. (Środa)                      w godz. 8.00 - 15.00
28.02.2019 r. (Czwartek)                w godz. 8.00 - 15.00
01
.03.2019 r. (Piątek)                     w godz. 8.00 - 13.00

w ramach programu Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 odbedzie sie, dla uprawnionych osób z MOPS Włodawa i GOPS Włodawa wydawanie żywności w następujących artykułach:

- Koncentrat pomiodorowy - 4 szt. na osobę
- Powidła Śliwkowe - 3 szt. na osobę
Mleko UHT - 2 szt. na osobę
- Ser podpuszczkowy -   na osobę
- Kabanosy - 2 szt. na osobę
Filet z makreli w oleju - 4 szt. na osobę
- Cukier biały - 1 szt. na osobę
- Miód nektarowy - 1 szt. na osobę

Włodawa, 24. 01. 2019 r.

MOPS. 271. 2. 2019. GN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie poszukuje wykonawców specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, w ramach których będą realizowane zajęcia z dziećmi w następujących formach:

Jesteś tutaj: Strona główna