Aktualności

Informuję, że skierowania do pomocy żywnościowej
w ramach PO PŻ – Podprogram 2017,
będą wydawane przez pracowników socjalnych
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie
po 15 sierpnia 2017 r.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

- 1.268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej,

- 1.028 PLN dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

- bezdomni,

- niepełnosprawni,

- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie),

- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.

 

INFORMACJA
DOT. WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ŚWIADCZENIOWY 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że:
Od dnia 1 sierpnia 2017r. będzie można pobrać druk wniosku o ustalenie na nowy okres świadczeniowy prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (II piętro - pokój 28).

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okres świadczeniowy trwający od 1 października jednego roku, do 30 września roku następnego.
Wypłata świadczeń, przysługujących za miesiąc październik, przyznanych na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - następuje do dnia 31 października. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od 1 września do 31 października - wypłacone będą do dnia 30 listopada.

   Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, iż wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 będą wydawane oraz przyjmowane od 01 sierpnia 2017 r. a wnioski na zasiłek rodzinny z dodatkami od 1 września 2017 r.

Zarząd Miejskiego Komitetu Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że w dniach:

19.06.2017 r. (Poniedziałek)         w godz. 8.00 - 15.00
20.06.2017 r. (Wtorek)                  w godz. 8.00 - 15.00
21.06.2017 r. (Środa)                     w godz. 8.00 - 15.00

będzie wydawana żywność w ramach programu PO PŻ 2016/17, dla uprawnionych osób.

- Makaron - 1 szt./osoba
- Herbatniki - 2 szt./osoba
- Mleko - 1 szt./osoba
- Fasola biaiała - 1 szt./osoba
- Koncentrat pomidorowy - 1 szt./osoba
- Szynka drobiowa - 1 szt./osoba
- Olej rzepakowy - 2 szt./osoba
- Pasztet wieprzowy - 1 szt./osoba
- Pasztet - 2 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Szynka drobiowa - 3 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Szynka wieprzowa - 1 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Cukier - 1 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Powidła śliwkowe - 1 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Olej rzepakowy - 5 szt./na rodzinę powyżej 5 osób
- Ser podpuszczkowy - 3 szt./na rodzinę powyżej 5 osób

UWAGA: ŻYWNOŚĆ DLA RODZIN ODBIERAJĄ OSOBY NA KTÓRE WYSTAWIANE BYŁY SKIEROWANIA Z MOPS I GOPS.

Jesteś tutaj: Strona główna