Aktualności

I n f o r m a c j a
o wyniku I etapu naboru na wolne stanowisko ds. świadczenia wychowawczego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Włodawie

Informuję, że w okresie od 3 marca 2016 r. do 14 marca 2016 r. do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie wpłynęło 9 ofert na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczenia wychowawczego, z czego 4 oferty spełniały wszystkie niezbędne wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu o naborze.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania

Informujemy, że osoby mające utrudniony dostęp do bieżącej, ciepłej wody
mogą skorzystać nieodpłatnie z gorącej kąpieli w toalecie miejskiej
przy ul. Przechodniej we Włodawie,
w dniu 22 stycznia 2016 r. o godz. 16:00

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziała nia Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii.

Pliki do pobrania

Jesteś tutaj: Strona główna