Bez kategorii

Ogólnopolskie telefony zaufania


- 0 801 12 00 02 – Niebieska Linia – telefon dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie
telefon czynny: od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-22.00, w niedzielę w godzinach 10.00-22.00. Połączenie jest płatne za pierwszy impuls wg stawki operatora.
- 0 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - z numerem można połączyć się bezpłatnie w godzinach 8.15-20.00 z każdego stacjonarnego numeru telefonu oraz telefonów komórkowych Orange.
- 116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
- 0 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania – telefon dla osób, które mają problem z narkotykami lub mają kogoś bliskiego, kogo ten problem dotyczy. Telefon jest czynny codziennie w godz. 16-21, z wyjątkiem świąt państwowych.

Lokalne instytucje i placówki działające na rzecz osób doznających przemocy


- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21.
- Miejski Zespół Interdyscyplinarny we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 13 21.
- Komenda Powiatowa Policji we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 51, tel. 82 572 72 09, tel. alarmowy 997.
- Sąd Rejonowy we Włodawie – ul. Sejmowa 7, tel. 82 572 11 15
- I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, Rodzinnych i Nieletnich we Włodawie – ul. Kościelna 7, tel. 82 572 15 13
- Miejska Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 24 54.
- Prokuratura Rejonowa we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 41, tel. 82 572 12 11.
- Ośrodek Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej we Włodawie - ul. Szkolna 3 (Internat I Liceum Ogólnokształcącego we Włodawie, pokój nr 2), tel. 600-781-263.
- Punkt Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - ul. Szkolna 7 – porady prawne w każdy czwartek od godz. 16:00 do godz.18:00, porady psychologiczne w każdą środę od godz. 16:00 do godz.18:00, tel. 82 572 39 45.
- Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej/Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem we Włodawie – porady prawne i psychologiczne, ul. Kościelna 7, tel. 504-806-441 lub 504-806-438, kontakt osobisty w każdą środę od godz. 8:00 do godz.16:00.
- Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie – Al. J. Piłsudskiego 66 (parter), 22-200 Włodawa, tel. 508-767-006

Jesteś tutaj: Strona główna Bez kategorii