Aktualności

KOMUNIKAT

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) zostały przekazane na rachunki bankowe (konta) w dniu dzisiajszym (tj. 21.12.2016 r.)

  Natomiast wypłaty świadczeń wychowawczych (500+) do odebrania w kasie banku PEKAO S.A. dostępne będą dzisiaj (tj. 21.12.2016 r.) po godzinie 10.00.
Wypłaty w kasie realizowane będą nie później niż do ostatniego dnia miesiąca.