Aktualności

Odbiór decyzji

UWAGA

ODBIÓR DECYZJI

(DLA OSÓB POINFORMOWANYCH TELEFONICZNIE)

 

8.30 – 12.00 pok. nr 9 (piwnica)

12.00-15.30 sekretariat

Dodatkowe informacje:

Art. 49. [Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od 1 kwietnia 2016 r. ]

1. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, prawo do świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego, dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku złożenia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Jesteś tutaj: Strona główna Odbiór decyzji