Aktualności

Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Gmina Miejska Włodawa otrzymała dofinansowanie na „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Kwota przyznanych środków w formie dotacji celowej z budżetu państwa to 140 174,00 zł.
Klub Senior + powstanie w budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie przy al. J. Piłsudskiego 41. Część istniejących pomieszczeń zostanie przystosowana na potrzeby Klubu Senior + Termin realizacji inwestycji to 31.12.2023 r.

senior

Jesteś tutaj: Strona główna Program Wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025