Aktualności

SZKOLENIE RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie współpracuje z rodzinami wspierającymi, których zadaniem jest niesienie pomocy rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Korzystając z doświadczenia specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włodawie w dniu 18 października 2022 r. zorganizowano szkolenie dla przedstawicieli rodzin wspierających działających na rzecz rodzin z terenu naszego miasta.

W trakcie spotkania terapeuta m.in. omówił sposób funkcjonowania rodzin z problemami, czym się kierują, co jest dla nich ważne, jak widzą swoje problemy i jak są postrzegani przez środowisko; wskazał na konieczność zidentyfikowania źródła problemu w rodzinie wspieranej oraz możliwości niesienia pomocy; zachęcał do indywidualnych konsultacji, korzystania z poradnictwa specjalistycznego.

 

   Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

       /-/ Anna Borkowska-Łuć

Jesteś tutaj: Strona główna SZKOLENIE RODZIN WSPIERAJĄCYCH