Aktualności

SPOTKANIE DOT. WSPÓPRACY W ZAKRESIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE

W dniu 6 października 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej we Włodawie odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji, instytucji i służb z terenu naszego miasta, działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele:
‒ I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym we Włodawie
‒ Ośrodka Kuratorskiego we Włodawie
‒ Komendy Powiatowej Policji we Włodawie
‒ Stowarzyszenia Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE
‒ Centrum psychologii i Psychoterapii Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Euro-Medica
‒ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie.

Przybyli goście przedstawili specyfikę swoich jednostek, cele i zasady działania, formy wsparcia skierowane do osób potrzebujących, w szczególności poszkodowanych przestępstwem, opuszczających zakład karny itp. Spotkanie pozwoliło na wymianę doświadczeń zawodowych.


    Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

       /-/ Anna Borkowska-Łuć

Jesteś tutaj: Strona główna SPOTKANIE DOT. WSPÓPRACY W ZAKRESIE POMOCY DZIECKU I RODZINIE