Aktualności

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społęcznej we Włodawie informuje, że wypłata dodatku osłonowego z wniosków złożonych w styczniu 2022 r. nastąpi do dnia 31 marca 2022 r.

Osoby nieposiadające konta bankowego przyznane dodatki powinny odebrać w kasie Banku Pekao S.A. we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 47 do dnia 31 marca 2022 r.