Aktualności

POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PFRON

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie zakończył realizację dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych finansowanego ze środków PFRON, w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

   Dzięki pozyskanym środkom 160 niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta, jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia, otrzymało paczki z produktami żywnościowymi, higienicznymi i środkami ochrony osobistej. Koszt jednej paczki wyniósł 356,49 zł. Ogółem na ww. cel wydatkowano 57.038,40 zł.

   Korzystając ze środków PFRON, w ramach Programu doposażono Świetlicę Środowiskową we Włodawie w materiały i pomoce dydaktyczne niezbędne do organizacji działań wspierających oraz wyrównujących szanse niepełnosprawnych wychowanków Świetlicy, zakupiono sprzęt i wyposażenie, środki chemiczne oraz środki ochrony osobistej konieczne do utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków podczas organizacji ww. działań, a także zrealizowano 20 godz. zajęć psychoprofilaktycznych skierowanych do niepełnosprawnych dzieci uczęszczających na zajęcia do placówki. Wydatki poniesione na rzecz wychowanków Świetlicy Środowiskowej we Włodawie wyniosły łącznie 34.984,92 zł.

Ważne!
‒ środki wydatkowane na ww. pomoc: 92.023,32 zł
‒ Program był finansowany w całości ze środków PFRON

    Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

      /-/ Anna Borkowska-Łuć

 

 
 

 

Jesteś tutaj: Strona główna POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW PFRON