Aktualności

Zmiana kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

Informuję, że z dniem 1 stycznia 2022 r. nastąpi zmiana kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ww. zmiany wprowadzono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społwcznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1296).


Ważne
Od 1 stycznia 2022 r. kwoty są następujące:
- kryterium dla osoby samotnie gosodarującej: 776,00 zł
- kryterium dla osoby w rodzinie: 600,00 zł
- maksymalna kwota zasiłku stałego: 719,00 zł
- kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego: 345,00 zł


  Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Włodawie

      /-/ Anna Borkowska-Łuć

Jesteś tutaj: Strona główna Zmiana kryteriów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej