rodzaje swiadczen

   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włodawie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do dodatku osłonowego można składać od stycznia 2022 roku:
- w formie papierowej,
- w formie elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).


Wypłaty dodatku osłonowego
W przypadku wniosków złożonych do 31 stycznia 2022 r. wypłata dodatków zostanie realizowana w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
W przypadku złożenia wniosku w terminie od 1 lutego 2022 r. do 31 października 2022 r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo do 2 grudnia 2022 r.
Wnioski złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

Kryterium dochodowe
Zgodnie z przepisami dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość dochodów nie przekracza 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego dodatku osłonowego wyniesie 20 zł.

Pozostałe informacje
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wysokości dodatku osłonowego w skali roku:
- 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
- 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
- 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
- 1150 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Podwyższona wysokość dodatku osłonowego w skali roku (przysługuje tylko pod warunkiem zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków):
- 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
- 750 zł dla gospodarstw domowych, 2-3 osobowych,
- 1062,50 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
- 1437,50 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).

Przyznanie dodatku osłonowego

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
W przypadku niewskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wnioskodawca ma możliwość odebrania ww. informacji o przyznaniu dodatku w tut. Ośrodku.
Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji

Do pobrania:

- Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego (PDF)

- Oświadczenie wnioskodawcy o jego dochodach lub dochodach członka gospodarstwa domowego innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PDF)

- Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego jego lub członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (PDF)

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie

przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w siedzibie ośrodka:
we wtorki w godzinach od 12:00 do 15:00

i w piątki w godzinach od 8:00 do 11:00

Informacja dot. pomocy w formie zakupów

Straż Miejska we Włodawie oferuje swoją pomoc osobom starszym, samotnym i będącym w potrzebie, w zakresie zrobienia zakupów, tj. podstawowych artykułów spożywczych, lekarstw i przedmiotów niezbędnych w codziennym życiu.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny na bezpłatny numer alarmowy Straży Miejskiej we Włodawie: 986 w godz. 8.00 – 11.00, od poniedziałku do piątku.

Osoby oczekujące pomocy proszone są o wcześniejsze przygotowanie listy zakupów w ilości do 10 artykułów. W przypadku potrzeby zakupu lekarstw należy uwzględnić ewentualny czas oczekiwania na sprowadzenie lekarstw niedostępnych w aptece w dniu złożenia zamówienia.

W przypadku osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włodawie, potrzebę pomocy w ww. zakresie można zgłaszać telefonicznie pracownikom Ośrodka pod numerami: 82 57 21 321 wew. 68, wew. 70, wew. 72, 82 57 22 301, tel. kom. 507 049 188, 507 049 181


Pomoc dla osób obętych kwarantanną domową

Osoby objęte kwarantanną domową, w szczególności osoby samotne, chore, seniorzy – w celu uzyskania pomocy w formie żywności proszone są o zgłaszanie takich przypadków telefonicznie lub przez adres e-mail.

Kontakt telefoniczny w godz.: od 7:30 do 15:30
nr tel.:
82/ 57 21 321
507 049 181
507 049 188

Kontakt poprzez adres elektroniczny w godz.: od 15:30 do 7:30
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                                                                          /-/ Anna Borkowska-Łuć

                                                                                                                      Dyrektor Miejskiego Ośrodka
                                                                                                                  Pomocy Społecznej we Włodawie