Formy udzielanej pomocy

Spis treści

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

  • Kropka   osobom samotnym, które z powodu wieku, chorobym, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
  • Kropka   osobom które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc m. in. w zakresie:

  • Kropka   pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • Kropka   sprawowania opieki higienicznej,
  • Kropka   zalecanej przez lekarza pielęgnacji,
  • Kropka   zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje do wykonania zawodu w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Odpłatność za usługi :

Świadczenia w formie usług opiekuńczych  są odpłatne.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

  1. Obecnie pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 16 zł.
  2. Osoby korzystające z usług wnoszą odpłatność wg. następujących zasad:
Dochód netto w % kwoty kryterium dochodowego wynikającego z art. 8 ustawy o pomocy społecznej Osoba samotna Osoba w rodzinie
Do 100% kryterium Bezpłatnie Bezpłatnie
Od 101 do 150 % 5 % 10 %
Od 151 do 200 % 15 % 20 %
Od 201 do 250 % 20 % 30 %
Od 251 do 300 % 30 % 40 %
Od 301 do 350 % 40 % 50 %
Od 351 do 400 % 50 % 60 %
Od 401 do 500 % 60 % 70 %
Powyżej 500 % 100 % 100 %

 

Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy