Formy udzielanej pomocy

Spis treści

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje:

  • Kropka   osobom samotnym, które z powodu wieku, chorobym, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
  • Kropka   osobom które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc m. in. w zakresie:

  • Kropka   pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • Kropka   sprawowania opieki higienicznej,
  • Kropka   zalecanej przez lekarza pielęgnacji,
  • Kropka   zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze świadczone są przez osoby posiadające odpowiednie  kwalifikacje do wykonania zawodu w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.

Odpłatność za usługi :

Świadczenia w formie usług opiekuńczych  są odpłatne.

Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenie.

  1. Obecnie pełny koszt 1 godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 25 zł.
  2. Osoby korzystające z usług wnoszą odpłatność wg. następujących zasad:

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobe w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej Wskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny 1 godziny usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla:
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie
do 100% kryterium Bezpłatnie Bezpłatnie
powyżej 100 % do 150 % 20% 25 %
powyżej 150 % do 200 % 30 % 35 %
powyżej 200 % do 250 % 35 % 40 %
powyżej 250 % do 300 % 40 % 45 %
powyżej 300 % do 350 % 55 % 60 %
powyżej 350 % do 400 % 70 % 80 %
powyżej 400 % do 500 % 80 % 90 %
powyżej 500 % 100 % 100 %

 

Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy