Formy udzielanej pomocy

Spis treści

POMOC RZECZOWA I SCHRONIENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela pomocy rzeczowej i schronienia w zależności od zgłaszanych potrzeb i możliwosći ich zabezpieczenia w formie rzeczowej jak np.: opał, środki czystości, kołdry, odzież i obuwie, itp.

  • Kropka   Schronienie - następuje   poprzez   przyznanie  tymczasowego  miejsca   noclegowego   w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).
  • Kropka   Posiłek - zgodnie z ustawą Ośrodek zapewnia  gorący posiłek osobom, które własnym  staraniem   nie   mogą  go   sobie  z apewnić.
  •      Ośrodek  realizuje  rządowy  program  w zakresie dożywiania oraz przyznaje posiłek osobom potrzebującym.
  • Kropka   Niezbędne ubranie- przyznanie niezbędnego ubrania następuje poprzez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. Ośrodek pozyskuje używaną odzież i obuwie od mieszkańców i przekazuje potrzebującym.
Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy