Formy udzielanej pomocy

Spis treści

SPRAWIENIE POGRZEBU

Zorganizowanie pogrzebu,  w  tym  osobom  bezdomnym,  należy  do  obowiązkowych  zadań  własnych  gminy.  Forma  pomocy  świadczona  jest  dla  osób  nie  posiadających  rodziny  i własnego źródła utrzymania. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę zgodnie z wyznaniem zmarłego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sprawia pogrzeb osobom:

  • Kropka   samotnym zamieszkałych na terenie Gminy;
  • Kropka   bezdomnym i o nie ustalonej tożsamości, zmarłym na terenie Gminy;
  • Kropka   będącym członkami rodziny, której dochody nie przekraczają kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej przy jednoczesnym braku uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ZUS lub KRUS.

Zakres usług pogrzebowy obejmuje wszystkie podstawowe czynności:

  • Kropka   zakup trumny,
  • Kropka   zakup niezbędnego ubrania w razie potrzeby,
  • Kropka   korzystanie z chłodni lub prosektorium,
  • Kropka   przygotowanie zwłok,
  • Kropka   przewóz zwłok,
  • Kropka   przygotowanie grobu,
  • Kropka   obsługa przy pochówku, udział duchownego.

W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

Jesteś tutaj: Strona główna Pomoc społeczna Formy udzielanej pomocy