Pomoc społeczna

baner500plus maly

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie informuje, że obecny okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy się z dniem 31 maja 2021 r.
Począwszy od 2021 r., prawo do świadczenia wychowawczego będzie przyznawane, co do zasady, na okres zasiłkowy trwający od 1 czerwca danego roku do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

W związku z rozpoczynającym się od 1 czerwca 2021 r. nowym okresem świadczeniowym 2021/2022, ruszył kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres.
Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r., wnioski można składać od 1 lutego 2021 r. w postaci elektronicznej ( za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia 2021 r. także w formie papierowej, czyli osobiście w punkcie podawczym Urzędu Miejskiego we Włodawie lub za pośrednictwem poczty.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłaty świadczenia wychowawczego, w zależności od miesiąca złożenia wniosku, przedstawiają się następująco:
• Wniosek złożony w okresie od luty do kwiecień 2021 r. - ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
• Wniosek złożony w maju 2021 r. - ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
• Wniosek złożony w czerwcu 2021 r. - ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
• Wniosek złożony w lipcu 2021 r. - ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.
• Wniosek złożony w sierpniu 2021 r. - ustalenie prawa do świadczenia i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

UWAGA
• Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
• Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
• Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.