Rodzaje świadczeń rodzinnych

Spis treści

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

Dodatek  przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Przysługuje   na pokrycie  części  wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w  której znajduje się  siedziba  szkoły  a  także  na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły.
Dodatek przysługuje rodzicom dziecka, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu oraz osobie uczącej się. Dodatek nie przysługuje studentom.

Wysokość dodatku:

  • kropka   113 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła,
  • kropka   69 zł miesięcznie na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu do szkoły.

Niezbędne dokumenty:

  • kropka   wniosek o zasiłek rodzinny z kompletem dokumentów (patrz - strona o zasiłku rodzinnym),
  • kropka   zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,
  • kropka   dokument  potwierdzający tymczasowe zameldowanie dziecka w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,
  • kropka   inne oświadczenia i dowody niezbędne do ustalenia świadczeń.
Jesteś tutaj: Strona główna Świadczenia rodzinne Rodzaje świadczeń rodzinnych